Adatkezelési tájékoztató

  1 - Az adatkezelési tájékoztató célja

  Az Essential Oil Supplies Hungary Kft. (5700 Gyula, Görbe utca 24/B. a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzetijogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

  Az Essential Oil Supplies Hungary Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a  hu.eosupplies.com  címen.

  Az Essential Oil Supplies Hungary Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

  Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

  Az Essential Oil Supplies Hungary Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Essential Oil Supplies Hungary Kft. személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

  Az Essential Oil Supplies Hungary Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát. 

  2 - Az adatkezelő adatai

  Amennyiben megkeresi Társaságunkat, úgy a hu.eosupplies.com   és info@eosupplies.hu elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

  Az Essential Oil Supplies Hungary Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt, a digitálisan és papír alapon tárolt személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

  Név: Essential Oil Supplies Hungary Kft.

  Székhely: 5700 Gyula; Görbe utca 24/B.

  Cégjegyzékszám: 04-09-015547

  A bejegyző bíróság megnevezése: Gyulai Törvényszék Cégbíróság

  Adószám: 28846334-2-04

  Közösségi adószám: HU28846334

  Vámazonosító és EORI-szám: HU0110023652

  Telefonszám: +36 70 9433887

  e-mail: info@eosupplies.hu

  2.1 - Adatvédelmi tisztviselő

   Név: Tóth-Máté János (Ügyvezető)

   Telefonszám: +36 70 9433887

  A kezelt személyes adatok köre         2

  2.2 - Regisztrációs során megadandó személyes adatok

  • e-mail cím
  • jelszó

  2.3 - Technikai adatok

   Az Essential Oil Supplies Hungary Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

      az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

      hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

      változatlansága igazolható (adatintegritás);

      a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

  Az Essential Oil Supplies Hungary Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

  Az Essential Oil Supplies Hungary Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

  Az Essential Oil Supplies Hungary Kft. az adatkezelés során megőrzi

      a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

      a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

      a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

  2.4 - Cookie-k (Sütik)

  2.4.1 - A sütik feladata

      információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

      megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

      megkönnyítik a weboldal használatát;

      minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

  A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

  2.4.2 - Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

  Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a hu.eosupplies.comweboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

  2.4.3 - Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

  A hu.eosupplies.com weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a hu.eosupplies.com információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy látogatók hogyanhasználják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

  2.5 - Online rendeléshez kapcsolódó adatok

  • Név*
  • Telefon*
  • E-mail*
  • Költségviselő neve és címe*

  2.6 - Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

  • Név*
  • Telefon
  • E-mail*
  • Költségviselő neve és címe*

  2.7 - Hírlevélhez kapcsolódó adatok

  • E-mail*
  • Jelszó*

  *Kötelezően megadandó

  3 - A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

  Adatkezelés neve

  Felhasználása

  Jogalap

  Megőrzési idő

  Ügyfélnyilvántartás

  Kapcsolattartás

  Szolgáltatás teljesítése

  Az együttműködési időtartam végéig

  Levelezőlista kezelés

  Hírlevél küldés

  Megrendelés, feliratkozás

  Az együttműködési időtartam végéig, illetve a lemondásig

  Számlázási adatok

  Számlakibocsátás

  Számviteli törvény teljesítése

  Az együttműködési időtartam végéig

   

  • Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

  4.1 - Általános adatkezelési irányelvek

  Az Essential Oil Supplies Hungary Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek ehozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

  Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok 4

  teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

  Az Essential Oil Supplies Hungary Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

  Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  1. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

      Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyekneka személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

  1. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);     2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  2. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról(Pmt.);
  3. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

  5 - Az adatok fizikai tárolási helyei

  Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

  A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az Essential Oil Supplies Hungary Kft. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

  6 - Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

   

  Most adtuk hozzá a kívánságlistához:
  Ön most adta hozzá ezt a terméket a kosárhoz: